FORELDRETVISTER

FORELDRETVISTER

 

Når foreldre ikke kan bli enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær for felles barn, oppstår en foreldretvist. Å engasjere en advokat med erfaring og kompetanse innen barnerett, kan bidra til å holde konfliktnivået nede og sikre en god løsning for partene. 

Konflikt mellom foreldrene kan påvirke barn i stor grad, og vi har derfor fokus på å løse tvister gjennom megling. Dersom det er nødvendig, bistår vi også med å bringe inn tvisten for domstolene der den løses ved dom. Saker som omhandler forholdet mellom barn og foreldre vil behandles ut fra hva som i den enkelte sak anses for å være til barnets beste. 

I noen tilfeller vil man ved foreldretvister ha krav på fri rettshjelp, noe som innebærer at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid. Vi vil gi råd og veiledning for å avklare om de økonomiske vilkårene for dette er tilstede.

 

 

kompetanseområder

Fast bosted

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Foreldreansvar

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Samvær

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Underhold

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.